Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Bonton 1. - 4. ročník
DiscGolf 7. - 9. ročník
Kin-Ball 5. - 9. ročník
Kreatívny krúžok 5. - 9. ročník
Krúžok IKT 1 3. - 8. ročník
Krúžok IKT 2 3. - 8. ročník
Matematika pre deviatakov 9. ročník
Pohybové hry 1 1. - 2. ročník
Pohybové hry 2 3. - 4. ročník
Slovenský jazyk pre deviatakov 9. ročník
Šikovné ruky 1. - 4. ročník
Vybíjaná 5. - 6. ročník

© aScAgenda 2018.0.1081 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice
  919 30 Jaslovské Bohunice
  Sídlisko 341/1
 • Základná škola:
  +421 033/5592403
  +421 0903592593


  Školská jedáleň:
  +421 033/5592191

Fotogaléria