Navigácia

 • Ponuka krúžkov

  Discgolf

  Discgolf je najpopulárnejšia individuálna hra s lietajúcim tanierom (diskom). Snahou hráča je dosiahnuť cieľ na čo najmenší počet hodov. Tým cieľom je v discgolfe špeciálny kôš (Disc Catcher).

  Disk sa hádže z určených „odhodísk“ (tee off), ktorých na lete ku košu vzdialeného v priemere 50-150m sprevádzajú rôzne prekážky (stromy, kríky, jazierko, potok, výškové prevýšenia). Víťazom je tá osoba, ktorej sa podarí celé ihrisko spočívajúce prevažne z 9 a 18 „jamiek“ odohrať na čo najmenej hodov.

  Viac info na:

  www.discgolf.sk

   

  Kin-ball

              Kin-ball je športová kolektívna hra, kde spolupráca je nevyhnutnou základnou podmienkou a zmyslom celej tejto hry. Označenie „kolektívna“ je v tejto hre úplne namieste, pretože súčasná a neustála spolupráca všetkých členov tímu je daná samotnými pravidlami hry. To je skutočnosť, s ktorou sa nestretávame v iných, zatiaľ ešte populárnejších športových hrách. Kin-ball je hra bez hviezd, sólistov a primadon, hra rovných šancí a príležitostí, ktorej však nechýba nič z toho, čo robí športové hry príťažlivé pre všetky generácie: zábavu, napätie, emocionálny náboj, rýchle zmeny herných situácií, otvorený výsledok, silný prvok súťaživosti.

              Súťažia spolu 3 4-členné družstvá s veľkou nafúknutou loptou (priemer 122cm). Cieľom útočiaceho družstva je odpáliť loptu v ihrisku tak, aby brániacemu družstvu spadla na zem. Brániace družstvo sa musí snažiť loptu pred dopadom na zem zachytiť.

  Viac info na:

  www.kin-ball.sk

   

  Bontón

  Krúžok zameraný na zásady spoločenského správania Chceš byť mladý gentleman? Chceš byť mladá dáma? Príď medzi nás. 1. – 4 . ročník

   

   

  Vybíjaná 5. – 6. ročník

  Cieľom krúžku je využiť športovú aktivitu žiakov a ich následná radosť z hry vybíjaná. V druhom rade je pripraviť skupinu dievčat na súťaže v rámci TSK.

   

   

  Pohybové hra 1. – 4. Ročník

   

  Krúžok zameraný  na rozvoj pohybových zručností v rôznych športových disciplínach. (Loptové hry, atletika, gymnastika, atď.)

   

  Kreatívny krúžok

  Zameraný na tvorivé aktivity, varenie a pečenie.

   

  Krúžok IKT

  Práca na počítači a internete, príprava referátov a prezentácií, hranie hier...

   

  Matematika pre deviatakov

  Príprava na Monitor 9 a prijímacie skúšky na strednú školu.

   

  Slovenský jazyk pre deviatakov

  Príprava na Monitor 9 a prijímacie skúšky na strednú školu.

   

   

 • Nový rozvrh hodín

  Nový rozvrh hodín pre školský rok 2017/2018 je k dispozícii...

  https://jaslovskebohunice.edupage.org/timetable/?

 • 27. 6. 2017

  Vo štvrtok 22.6.2017 sa žiaci VIII. ročníka vybrali do najmodernejšieho infocentra o energii do Energolandu v Mochovciach. Sprievodca postupne predstavil všetky ponúkané aktivity: v 3D kine film Odysea energie – od Veľkého tresku až po budúcnosť, Kinect hru na interaktívnej LED podlahe, Stroj času – ako najväčšie objavy ovplyvnili populačnú explóziu. Súšasťou výstavy sú interaktívne panely zamerané na energetický mix, energohry, kontajnment, rádioaktívne odpady, žiarenie okolo nás a uhlíkovú stopu.

  Exkurzia bola obohatením vedomostí, ktoré žiaci mohli doteraz získať na hodinách fyziky.

  Mgr. Lucia Bubánová

 • 22. 6. 2017

  V stredu, 21. júna podnikli ôsmaci výlet vlakom. Navštívili Žilinu, kde si prezreli historickú časť mesta. Ďalej viedla cesta do prístavu v strečnianskej úžine, aby splavili 7,5 km dlhý, asi najmalebnejší úsek Váhu. Výlet zavŕšil výstup na hrad Strečno a prehliadka hradu.

 • 22. 6. 2017

  Hrad Devín bol prvým miestom, ktoré sme na školskom výlete navštívili. Mali sme možnosť vidieť hrad, ktorý stojí na mohutnom skalnom kopci nad sútokom Dunaja a Moravy. Písala sa o ňom najstaršia história Slovákov a Slovenska. Prechádzali sme cez Moravskú bránu, vzácnu archeologickú pamiatku z rímskeho obdobia, taktiež sme videli miesto, kde stál veľkomoravský kostol a hlbokú hradnú studňu. Veľkým spestrením boli stany, kde sme mohli vidieť nástrojea zbrane, ktoré ľudia používali v tej dobe. V múzeu boli vo vitrínach vystavené ďalšie zaujímavé exponáty. Žiaci si mohli vyskúšať aj streľbu z luku. Všetci sme si vychutnávali krásy okolia, ktoré sme mohli z tejto výšky vidieť.

  Z Devína sme sa autobusom previezli pod Bratislavský hrad, ktorý sme si obzreli zvonku. Keďže sa hrad nachádza v nadmorskej výške len 152m, nemuseli sme prekonávať žiadne náročné prekážky a stúpania. Z nádvoria sme mali nádherný výhľad na rieku Dunaj, Most SNP a sídlisko Petržalka.

  Z nádvoria hradu sme prešli k Dómu sv. Martina, ktorý je veľkou dominantou mesta. Mohli sme v ňom vidieť Kaplnku sv. Jána Almužníka, súsošie sv. Martina na koni, vežu s novogotickým vzhľadom, nádherný oltár a iné krásy.

  Z Dómu sv. Martina sme sa presunuli do centra mesta k divadlu na námestie s fontánami, kde sme si dali prestávku na obed a oddych. Po prestávke sme pešo išli na most SNP – vyhliadka UFO, kde sme sa výťahom vyviezli na miesto, odkiaľ sme mali skvelý a nezabudnuteľný pohľad na Bratislavu.

  Aj keď unavení, ale plní zážitkov sme odchádzali z Bratislavy.

  Mgr. Lenka Piňková

 • 22. 6. 2017

  Žiaci V. a VI. ročníka sa 19.6.2017 vzdelávali na Včelárskej paseke. Včelárska paseka je jediné včelárske múzeum na Slovensku a najväčší včelársky skanzen v strednej Európe. Náš sprievodca bol správca múzea, pán Rudolf Moravčík, včelár telom i dušou, rokmi a skúsenosťami veľmi múdry človek, ktorý pozná a počúva prírodu a váži si ju a tiež sa ju snaží chrániť.

  Pán Moravčík nám vo svojej sprievodnej reči predstavil skanzen, povedal mnoho zaujímavostí z histórie včelárstva, popísal hierarchiu v úli, komunikáciu včiel, priblížil oplodňovanie včelej kráľovnej. Vysvetlil nám škody na včelách spôsobené postrekmi, znečistenou prírodou, predátormi, chorobami, ale hlavne geneticky modifikovanými plodinami. Vyzdvihol veľkú hodnotu včelích produktov, nielen medu, ale aj propolisu, včelej kašičky či včelieho jedu.

  Žiaci mali možnosť vidieť stovky úľov, náradie a nástroje včelára, presklený úľ, ale aj včielku, ktorá zapichla žihadlo do včelárovej ruky. Rozprávanie pána Moravčíka bolo obohatením vedomostí, ktoré žiaci mohli doteraz získať na hodinách biológie.

  Mgr. Lucia Bubánová

 • Najočakávanejší deň školského roka v 6. triede nastal 24.5., lebo všetky mamy prijali pozvanie na triednu oslavu Dňa matiek. Žiaci si na hudobnej výchove nacvičili pesničky s p. uč. Piňkovou, na výtvarnej výchove pripravili darčeky s p. uč. Chudjakovou a celý program (prezentácie, báseň, tanec, scénky, texty...) docvičili na triednických hodinách a počas niekoľkých popoludní. Najväčšou odmenou boli slzy mám, ktoré sa tisli aj od dojatia, aj od smiechu.

  Ďakujem všetkým žiakom 6. triedy za výbornú spoluprácu pri tvorbe programu, ktorý sme spolu pripravili.

  triedna učiteľka Lucia Bubánová

 • TESTOVANIE 9 - 2017 - výsledky

  Oficiálne výsledky monitoru deviatakov Monitor - 9 sú k dispozícii v tabuľke:  Monitor_9_-_vysledky.pdf

 • 19. 5. 2017

  V piatok 19.5. zavítalo do našej školy kúzelné prekvapenie. Kúzelná fyzika je zábavno-vzdelávacie predstavenie pásma experimentov s fyzikálnou podstatou a často neočakávaným dejom (fyzikálne kúzla). Jednotlivé experimenty sú vyberané tak, aby zaujali divákov všetkých vekových kategórií. Primárne je určená pre žiakov ZŠ. Tento zážitok si užívali tretiaci až deviataci.

  Cieľom KF je vzbudiť záujem o fyzikálne deje okolo nás, vnímať fyziku na každom kroku a popularizovať túto krásnu vednú disciplínu. Veď stačí, že sa potkneme, a už cítime gravitačnú silu v celej svojej kráse.

  Pán Figura, ktorý pokusy predvádzal, bol pôvodne učiteľ fyziky. Všetky pomôcky si vyrába sám. Rozumie deťom, lebo pokusy sprevádzal veľmi vtipnými komentármi. Žiaci aj učitelia odchádzali z predstavenia nadšení. Sľúbil, že na budúci školský rok bude Kúzelná fyzika 2 s úplne novými pokusmi. Už teraz sa tešíme!

  Lucia Bubánová

 • 17. 5. 2017

  Dnešná akcia vyšla na 1! Počasie bolo dokonalé, decká úžasné, práca išla od ruky. Spravili sme niečo dobré pre životné prostredie a a potom sme si užili parádnu opekačku. Na školskom dvore pribudla magnólia a vysadili sme aj skalničky. A ďalšie plus je, že sa zapojila aj materská škola.

   

 • Na celoslovenské finále v súťaži Dni športu sa z našej školy prebojoval jediný reprezentant, Šimon Horváth. Súťažil v disciplíne ABC futbalistu. Cieľom bolo žonglovanie s futbalovou loptou po dobu najviac 1 hodinu. Šimonovi sa napokon v kategórii žiakov ZŠ podarilo zvíťaziť! Svoj výkon zlepšil z predchádzajúceho kola na 1 125 dotykov.

              Šimonovi za vzornú reprezentáciu školy a obce gratulujeme!

 • Jedno slnečné popoludnie strávilo zopár žiakov v škole netradične. Konkrétne, netradičným športom – Discgolfom. Už z názvu môžeme zistiť, že ide o spojenie dvoch športov – frisbee a golfu. Predviesť túto hru nám prišli hráči z Discgolfového klubu Malženice, kde sa nachádza jedno z mála stálych ihrísk na Slovensku. Žiaci a žiačky sa naučili princíp hry, pravidlá a viaceré druhy hodov. Ak by evidentný záujem, ktorý bol vidieť u žiakov v tento deň, pokračoval i naďalej, Discgolfový klub z Malženíc v spolupráci s obcou Jaslovské Bohunice by boli ochotní postaviť stále ihrisko i v parku v Jaslovských Bohuniciach.

 • 19. 4. 2017 sa naši žiaci stretli v boji o postup do 3. kola Coca-Cola Cupu (veľký futbal) v náročnej skupine v Dolnej Krupej. I keď sa o výsledky popasovali statočne, postúpiť sa nám nepodarilo. Po víťazstve nad rovesníkmi z Vrbového a D. Krupej v rovnakom pomere 2:0, sme napokon v boji o prvé postupové miesto podľahli Dunajskej Strede najtesnejším rozdielom. Hralo sa v ťažkých mrazivých podmienkach, no i napriek tomu podali chlapci výborný, bojovný a hlavne kolektívny výkon. Preto im za reprezentáciu školy ďakujeme a ku krásnemu výsledku gratulujeme!

  Školu reprezentovali: Junas Dušan, Toráč Richard, Padyšák Lukáš, Horváth Šimon, Kučera Peter, Šimko Sebastián, Zachar Adam, Cibulka Matúš, Gula Pavel, Bača Jakub, Tomašovič Martin, Matovič Tomáš a Baranovský Milan

 • 9. 5. 2017

  Jeden deň v Paríži a tri dni v Londýne strávili žiaci druhého stupňa počas jazykovo - poznávacieho zájazdu.  Videli a navštívili tie najznámejšie a najzaujímavejšie miesta týchto dvoch metropol. Priniesli so sebou nielen veľa fotografií, ale hlavne množstvo zážitkov a skúseností. Vyskúšali si komunikáciu s angličanmi a boli hrdí, že si sami dokázali vybaviť veľa vecí. Domov sa vrátili unavení, ale spokojní a šťastní.

 • 31. 3. 2017

  22.marec je známy ako Svetový deň vody. U nás v škole sme si teda pripomenuli význam tejto dôležitej životodarnej tekutiny - aspoň trošku, symbolicky... Ráno mali deti hneď pri vstupe do školy pripravené poháre s čistou pramenistou vodou, dostávali papierové kvapky na tričká, prechádzali cez "vodopád", ktorý visel nad schodmi, odfotili sa ako kvapôčky, cez veľkú prestávku sme spoločne vytvorili jednu veľkú kvapku a rôzne informácie o vode si decká mohli prečítať na nástenke. Také malé vodné spestrenie nám všetkým dobre padlo :-) Kvap-kvap...

 • Zber papiera 2016/2017

  VÝSLEDKY ZBERU PAPIERA V ŠK. ROKU 2016/2017

   

  Trieda

  September:
  Papier v kg

  September:
  Množstvo na jedného žiaka

  Apríl:
  Papier v kg

  Apríl:
  Množstvo na jedného žiaka

  SPOLU kg

  SPOLU Množstvo na jedného žiaka

  I.A

  782

  41

  1881

  96,09

  2663

  136,56

  I.B

  279

  19

  269

  94,05

  548

  36,53

  II.A

  945

  56

  1331

  68,32

  2276

  133,88

  II.B

  729

  49

  1635

  119,85

  2364

  157,6

  III.A

  854

  61

  728

  109

  1582

  113

  III.B

  527

  38

  1275

  53,92

  1802

  133,48

  IV.

  989

  41

  1708

  49,44

  2697

  110,08

  V.

  1501

  52

  1510

  78,29

  3011

  105,64

  VI.

  1845

  89

  2018

  98,07

  3863

  183,95

  VII.A

  753

  54

  1678

  97,53

  2431

  173,64

  VII.B

  532

  41

  1268

  52

  1800

  138,46

  VIII.

  935

  33

  1434

  33,66

  2369

  83,12

  IX.

  413

  28

  505

  17,93

  918

  61,2

  Spolu

  11084

  47

  17240

  72,13

  28324

  118,75

   

   

   

  VÝSLEDKY ZBERU PAPIERA V ŠK. ROKU 2016/2017

   

  Trieda

  SPOLU kg

  SPOLU - množstvo na jedného žiaka

  VI.

  3863

  183,95

  VII.A

  2431

  173,64

  II.B

  2364

  157,6

  VII.B

  1800

  138,46

  I.A

  2663

  136,56

  II.A

  2276

  133,88

  III.B

  1802

  133,48

  III.A

  1582

  113

  IV.

  2697

  110,08

  V.

  3011

  105,64

  VIII.

  2369

  83,12

  IX.

  918

  61,2

  I.B

  548

  36,53

  Spolu

  28324

  118,75

   

   

   

  NAJVIAC PAPIERA PRINIESLI ŽIACI

  Poradie

  Meno

  Trieda

  kg

  1.

  Šimko

  VIII.

  907

  2.

  Oravcová

  VI.

  859

  3.

  Wagner

  III.B

  815

  4.

  Chrvala

  IV.

  737

  5.

  Hetešová

  VII.B

  694

  6.

  Ilavský

  VI.

  678

  7.

  Junas

  II.A

  664

  8.

  Hulík

  V.

  607

  9.

  Slivenský

  II.B

  595

  10.

  Pavlík

  VI.

  571

  11.

  Strýček

  I.A

  538

  12.

  Bubán Jakub

  I.A

  532

  13.

  Matúš

  II.B

  472

  14.

  Šimončičová

  V.

  460

  15.

  Juríková

  VII.A

  404

  16.

  Čeliga

  II.A

  364

  17.

  Bubán Branislav

  VIII.

  357

  18.

  Lehutová

  III.A

  354

  19.

  Rapantová

  VII.B

  344

  20.

  Oravec

  V.

  343

  21.

  Kuba-Danaj

  VI.

  341

  22.

  Polakovič

  II.B

  334

  23.

  Matovič

  VII.A

  328

  24.

  Matovičová

  II.B

  327

  25.

  Bulla

  VI.

  314

  26.

  Bullová

  IV.

  303

  27.

  Režnáková

  VII.B

  283

  28.

  Kubová – Danajová

  III.B

  266

  29.

  Drgoňová

  III.A

  258

  30.

  Nádaská

  VII.A

  257

  31.

  Tvarožka

  VI.

  251

  32.

  Benedikovič

  IV.

  223

  33.

  Bugár

  III.A

  222

  34.

  Ivančík

  VII.A

  221

  35.

  Fitoš

  V.

  218

  36.

  Ondreička

  III.A

  217

  37.

  Mrvová

  VI.

  210

  38.

  Štuková

  I.A

  209

  39.

  Borovský

  IX.

  202

  40.

  Nádaská

  I.A

  199

  41.

  Gakarský

  IV.

  196

  42.

  Machovič

  I.A

  189

  43.

  Machovičová

  IV.

  189

  44.

  Blatnická

  VII.A

  188

  45.

  Ivančíková

  II.B

  186

  46.

  Horváth

  IX.

  186

  47.

  Čapkovičová

  VIII.

  177

  48.

  Gula

  VII.A

  173

  49.

  Bubánová

  VIII.

  173

  50.

  Kolenová

  I.A

  170

  51.

  Nádaská

  VIII.

  170

  52.

  Blatnická

  III.A

  168

   

 • 16. 3. 2017

  Volejbal žiakov a žiačok ZŠ

   

              V školskom kole MO vo volejbale na ZŠ s MŠ Atómová sa naše žiačky umiestnili na 2. mieste, žiaci na tej istej škole o deň neskôr na 1. mieste.

              Žiačky tak postúpili do finále MOv MŠH v Trnave, kde hrali v skupine o 4. – 6. miesto, a chlapci v skupine o 1. – 3. miesto. Našim dievčatám sa podarilo túto skupinu vyhrať, a tak sa umiestnili na konečnom 4. mieste.

              Chlapci v skupine najskôr zvíťazili nad rovesníkmi zo ZŠ s MŠ Spartakovská v pomere 2:1, no v ďalšom zápase i po bojovnom a dobrom výkone podľahli žiakom zo ZŠ s MŠ Boleráz 1:2. Konečným umiestnením chlapcov teda bolo 2. miesto.

 • 16. 3. 2017

  Stolný tenis žiakov a žiačok

              Našim žiakom a žiačkam sa tento rok darilo v stolnom tenise i pod organizáciou CVČ Kalokagatia. Žiačky, Čapkovičová Lucia, Remenárová Alžbeta a Hetešová Alexandra, sa víťazstvom v školských MO prebojovali do MO na Spartakovskej v Trnave. Tu narazili už na silnejších súperov, a tak sa po víťazstve 4:0 nad žiačkami zo ŠG J. Herdu a prehre 1:4 zo ZŠ s MŠ Spartakovská umiestnili na 2. mieste v okrese.

              Chlapci, Tomáš Hyža, Adrián Rolenčík, Tomáš Matovič a Marek Hulík, sa rovnako hladko „prepinkali“ cez základné školské kolo MO. V MO už natrafili na silnejších súperov, ale i tak sa im podarilo v okrese zvíťaziť a postúpiť tak na finále krajského kola. Tu sa stretli 8. marca v ZŠ s MŠ Spartakovská s víťaznými školami jednotlivých okresov Trnavského kraja.

              Náročnosť a kvalita finálového turnaja oproti predchádzajúcim rapídne stúpla. V takto obsadenom turnaji a v nie tak dobrej hre, ako chlapcov poznáme, sme ukončili našu spanilú jazdu na 4. mieste.

              Na druhej strane, spomedzi všetkých prihlásených škôl Trnavského kraja je to vynikajúci výsledok,

   

              a preto našim mladým reprezentantom školy ďakujeme a gratulujeme k ich úspechom!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice
  919 30 Jaslovské Bohunice
  Sídlisko 341/1
 • Základná škola:
  +421 033/5592403
  +421 0903592593


  Školská jedáleň:
  +421 033/5592191

Fotogaléria