Navigácia

INTERNÁ SMERNICA č. 1/2017 o organizovaní školských výletov, exkurzií, vychádzok, školy v prírode, plaveckých a lyžiarskych výcvikov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice
  919 30 Jaslovské Bohunice
  Sídlisko 341/1
 • Základná škola:
  +421 033/5592403
  +421 0903592593


  Školská jedáleň:
  +421 033/5592191

Fotogaléria