Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Angličtina (reading, watching, speaking) 5. - 9. ročník
Krúžok IKT 1. - 4. ročník
Krúžok IKT 5. - 9. ročník
Krúžok kreatívny 5. - 8. ročník
Matematika pre deviatakov 9. ročník
Slovenčina pre deviatakov 9. ročník
Stolnotenisový krúžok 5. - 9. ročník
Športový krúžok 2. - 4. ročník
Technický krúžok 5. - 9. ročník
Učenie hrou 4. ročník
Volejbalový krúžok 5. - 9. ročník
Vybíjana 3. - 4. ročník
Vybíjaná 5. - 7. ročník

© aScAgenda 2017.0.1028 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.02.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice
    919 30 Jaslovské Bohunice 341
  • Základná škola: +421 033/5592403
    Školská jedáleň: +421 033/5592191

Fotogaléria