Navigácia

Zoznam tried

Názov
IX. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Stračárová
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Mojžišová
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Pecárová
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Barbora Chudjaková
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Zemková
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Holická
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Pavlíková
IV. Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Beáta Kristová
V. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Piňková
VI. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Bubánová
VII. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Helena Danišová
VII. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ondrej Macháč
VIII. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Michalicová

© aScAgenda 2017.0.1028 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.02.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice
    919 30 Jaslovské Bohunice 341
  • Základná škola: +421 033/5592403
    Školská jedáleň: +421 033/5592191

Fotogaléria