Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Holická
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Pavlíková
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Beáta Kristová
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Ševčíková
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Janotková
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Pecárová
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Patrik Varga
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Galina Miková
V. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Stračárová
VI. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Šallaiová
VII. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Piňková
VIII. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ondrej Macháč
IX. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Helena Danišová

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice
  919 30 Jaslovské Bohunice
  Sídlisko 341/1
 • Základná škola:
  +421 033/5592403
  +421 0903592593


  Školská jedáleň:
  +421 033/5592191

Fotogaléria