Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Triedny učiteľ Mgr. Monika Holická
I. B Triedny učiteľ Mgr. Veronika Pavlíková
II. A Triedny učiteľ PaedDr. Beáta Kristová
II. B Triedny učiteľ Mgr. Viera Ševčíková
III. A Triedny učiteľ Mgr. Mária Janotková
III. B Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Pecárová
IV. A Triedny učiteľ Mgr. Patrik Varga
IV. B Triedny učiteľ Mgr. Galina Miková
V. Triedny učiteľ Mgr. Lenka Stračárová
VI. Triedny učiteľ Mgr. Lenka Šallaiová
VII. Triedny učiteľ Mgr. Lenka Piňková
VIII. Triedny učiteľ Mgr. Ondrej Macháč
IX. Triedny učiteľ Mgr. Helena Danišová

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice
  919 30 Jaslovské Bohunice
  Sídlisko 341/1
 • Základná škola:
  +421 033/5592403
  +421 0903592593


  Školská jedáleň:
  +421 033/5592191

Fotogaléria