Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Beáta Kristová
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Zemková
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Mojžišová
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Pecárová
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Patrik Varga
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Galina Miková
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Holická
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Pavlíková
V. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Šallaiová
VI. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Piňková
VII. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Bubánová
VIII. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Helena Danišová
IX. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Michalicová

© aScAgenda 2018.0.1081 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice
  919 30 Jaslovské Bohunice
  Sídlisko 341/1
 • Základná škola:
  +421 033/5592403
  +421 0903592593


  Školská jedáleň:
  +421 033/5592191

Fotogaléria