Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice
Email školy: zsjbohunice@gmail.com
Telefón: Základná škola: +421 033/5592403
Školská jedáleň: +421 033/5592191

Adresa školy: 919 30 Jaslovské Bohunice 341
Email na riaditeľa školy: rs.puskar@gmail.com
Email na zástupcu riaditeľa školy: zastupca.zsbohunice@gmail.com
Email na výchovného a kariérového poradcu: bicetur@gmail.com
Email na správcu obsahu: bicetur@gmail.com
Materská škola: Adresa: Námestie sv. Michala 346/9
Telefón: +421 033/5592196
Web stránka materskej školy: http://ms.jaslovske-bohunice.sk/

Mapa

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice
    919 30 Jaslovské Bohunice 341
  • Základná škola: +421 033/5592403
    Školská jedáleň: +421 033/5592191

Fotogaléria